Left arrow Produkter

Värmefläkt

Med effektiva värmefläkt får du snabb uppvärmning exakt var du behöver det. For mobila elektriska värme apparat: Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning. Bärbara apparater får inte användas i våtutrymmen.