Gör det själv

Element i våta rum

När du ska installera element i badrum och andra våta rum finns det några regler att tänka på. I det följande får du en enkel översikt över vad du måste tänka på innan du installerar element i våta rum.
Element i våta rum

Kapslingsklass

Kapslingsklassen eller IP-klassen (IP = Ingress Protection, inträngningsskydd) visar hur väl en elektrisk apparat är skyddad mot inträngning av vatten, damm och andra främmande föremål. IP-klassen betecknas IPXX, där XX ersätts av två siffror, t.ex. IP20 eller IP24.

Med t.ex. IP24 är det två siffror vi ska tänka på: 2 och 4.

Den första siffran anger skyddet mot fasta föremål (damm, flugor mm). Den andra siffran anger skyddet om inträngning av vatten. 

Våtrummets tre olika zoner

Våtrum delas in i tre olika zoner, baserat på närheten till fukt och vatten. Detta ställer i sin tur olika krav på elementen som ska placeras i de olika zonerna. Kapslingsklassen eller IP-kravet för de tre olika zonerna hittar du här nedan.

Element i våta rum

Foto: bad.no

Zon 0

Den invändiga delen av badkar eller duschutrymme.

Zon 1

Från den högsta nivån av zon 0 till 225 cm över golvnivån. Om du t.ex. har ett badkar räknas zon 1 från kanten av badkaret.

Zon 2

60 cm ut från zon 0 och 1, d.v.s. alltså både på golvytan och uppåt på väggen. Höjd 225 cm.

Zon 3

240 cm ut från zon 0 och 1, alltså både på golvytan och uppåt på väggen. Höjd 225 cm.

Zon 0:         Lägst IP X7

Zon 1/2:     Lägst IP X4

Zon 3:         Lägst IP X10

De flesta av våra element är godkända enligt IP24 och kan monteras i zon 2 och högre. Kom ihåg att elementet ska vara fast installerat och att det ska installeras av en behörig elektriker i alla våtrum/badrum.