Åpenhetsloven

ADAX AS – ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Det betyr at både vi og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene.
Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter.
Loven pålegger blant annet virksomheter til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd – og deretter sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Åpenhet og ansvarlighet i verdikjeden

Med Åpenhetsloven skal vi sikre at både egen bedrift og våre leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger og at vi stanser, forebygger eller reduserer skade.

Aktsomhetsvurderinger

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger.
Vi inkluderer også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen.
Gjennom tett samarbeid, tydelige krav og forventninger til våre leverandører og deres underleverandører, samt grundig seleksjon av hvilke leverandører vi ønsker å arbeide med får vi bedre kontroll på risiko i vår egen virksomhet. Det er en pågående prosess å følge opp.

 

Åpenhetsloven

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

 1. STYRINGSSYSTEMER
  • Etiske retningslinjer/Code of Conduct (COC)- revidert 2023
  • Business Conduct Agreement (BCA) for leverandører og samarbeidspartnere – ny 2023
  • Supplier questionnaire – revidert 2023
  SA 8000 re-sertifisering 2023/2024
 2. KARTLEGGING
  • Vurdert våre leverandører
  • Vurdert risiko
  • Vurdert nivå og omfang på kartlegging
  • Sendt ut kartlegging til våre største og viktigste leverandører
 3. PRIORITERING OG DIALOG
  • Jobber med informasjon og forebygging
 4. KONTINUERLIG FORBEDRING
  • Vil overvåke videre, påvirke og kommunisere åpent

 

Resultater fra siste leverandørkartlegging vedrørende menneske- og arbeiderrettigheter:

Vi vurderer det som relativt lav risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidsrettigheter hos våre største leverandører, og de som har svart på vår leverandørkartlegging, men svært få har SA 8000 sertifisering.
Alle våre leverandører har et system eller retningslinjer for at arbeidstakere kan gjøre ledelsen oppmerksom på miljø- eller arbeidsrelaterte bekymringer eller klager.
Vi har oppdatert våre rutiner og tatt frem Supplier questionnaiere og Business Conduct Agreement(BCA) som vil bli sendt til alle våre leverandører for oppdatering av informasjon og signering av BCA.

Adax AS 23.06.2023