Wi-Fi

Våre bestselgende modeller kommer med integrert Wi-Fi, slik at du enkelt kan kontrollere ovnene via Adax Wi-Fi-appen direkte på din smarttelefon.
Wi-Fi
Adax Iver Wi-Fi

Adaxovner med Wi-Fi – en del av ditt smarte hjem.

Vi styrer og kontrollerer i dag mye av vår hverdag via og med telefon. Med Adax Wi-Fi-appen har du full kontroll og kan enkelt endre og lese av temperaturen i ditt hjem og forskjellige rom.

Vilkår og betingelser - GDPR
Enkel strømstyring

Appens hovedfunksjoner:

 • Bruk Adax Wi-Fi-appen til å styre flere hjem (hus, hytte, leilighet).
 • Ubegrenset antall ovner, smartplugger og rom i hvert hjem.
 • Sett opp ukeplaner for å tilpasse temperaturen eller ukeplaner for smartplugger (lamper) i dine hjem etter dine rutiner.
 • Se ditt strømforbruk – fordelt på hjem, rom – per uke og måned.
 • Inviter familie/venner til å styre hjemmet ditt eller hytta.
 • Aktiver barnesikring som fjerner muligheten til å justere temperatur manuelt på ovnen.
 • Integrasjon mot flere smarthusløsninger som Google Home, Amazon Alexa, Athom Homey, Tibber, FutureHome + Adax user API.
  Google Home – «Snakk til dine ovner» – Sett opp eller ned temperaturen, eller spør Google hva temperaturen i rommet er.

Smart oppvarming

Med ukeplanen kan du enkelt lage rutiner for oppvarming time for time, hele uken. Du velger selv ønsket temperatur for når du er hjemme, sover eller er borte.

Vi anbefaler å bruke ukeplaner for automatisk å justere temperaturen når du sover eller er bortreist. Dette vil kutte strømforbruket ditt, som igjen vil deg spare for unødvendige strømutgifter.

I appen setter du enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du sette forskjellige komfort- og nattetemperaturer. Komforttemperaturen i stue kan være 22 grader, men på soverommet kan det være 18 grader.

Med «Away» Feriemodus kan du senke temperaturen på alle ovner i huset til ønsket temperatur når du reiser på ferie.

wifi icon
Wi-Fi

Last ned appen på din smarttelefon

Last ned Adax WiFi i Google Play for Android eller App Store for iPhone. For rask installasjon og Wi-Fi setup, følg instruksjoner i appen. Under får du raskt oversikt over hvordan appen kan hjelpe deg å styre oppvarmingen i hjemmet ditt.

 

Wi-Fi

Hjemskjermen

 • Oversikt over alle dine “Hjem”, Hus, Hytte, Leilighet, Jobb.
 • Oversikt over alle rom i et “Hjem”, juster gradene i hvert enkelt rom.
 • Trykk på hvert “Rom” for å se produktene og flere innstillinger for et rom. Se neste bilde for detaljer.
 • Aktiver “Fraværsmodus”, setter ønsket «fraværstemperatur» for hele huset når du ikke er hjemme.
 • “Oversikt” Viser liste over Hjem, Rom og Produkter + Energiforbruk.
 • “Konto” detaljer på din konto, link til Q&A og tredjepartsintegrasjoner.
Wi-Fi

Rom / sone detaljer

 • Juster temperatur.
 • Ukeplan: Legg til, rediger og aktiver en ukeplan for automatisk justering av temperatur, komfort, nattsenking og fraværstemperatur.
 • Viser målt/faktisk romtemperatur i rommet.
 • Strømforbruk – les av strømforbruk per uke eller måned.
 • Produkter: Liste over produkter (ovn, smartplugg) som er knyttet til rommet. Klikk på produkt for mer detaljer.
 • Flere innstillinger knyttet til rommet. Se neste bilde for detaljer.
 • Legg til flere produkter (ovner eller smartplugg) i «stue»(valgt rom).

Innstillinger for et rom

 • «Tastelås»: låser termostaten så ingen kan justere temperaturen manuelt via knapper på ovnen.
 • «Adaptiv start»: lar appen starte oppvarming så du når valgt temperatur til ønsket tidspunkt. 
 • «Sensor for åpent vindu»: senker temperaturen automatisk til 7 grader ved lufting, når knappen er aktivert.
 • «Kalibrer ovnens temperatur»: juster avvik til riktig romtemperatur.
 • «Temperatur hendelser»: Gir varsel når temperatur avviker fra satte intervall.
Wi-Fi

Din kontoside

 • Min profil: Vis og rediger din kontoinformasjon.
 • Mine hjem: Viser alle «Hjem», legg til flere hjem (hytte, kontor) inviter venner og familie til å justere varmen/ovnene.
 • Hjelp: Link til support – manualer og kontakt oss.
 • Integrasjoner: liste over Smarthus integrasjoner Google Home, Amazon Alexa, Homey, Tibber, FutureHome + Adax user API.
 • Appversjon og Konto-ID, Logg ut eller avslutt konto.
Wi-Fi

Din oversikt

 1. Oversikt: Viser alle dine Hjem, produkter (ovner, smartplugger) og hvilke rom de ulike produktene er plassert /tilhører.
 2. Hjem, navn på produkt og hvor produktene er plassert kan oppdateres på denne siden.
 3. Klikk på et produkt for endre navn på produkt eller bytt plassering (for eksempel hvilken sone/rom den hører til).
 4. Under “Hjem” har du tilgang til Strømforbruk – Total for alle rom, per uke eller måned.
Wi-Fi

Ukeplan for ovner / varme

 • Visuell oversikt over ukeplan for oppvarming.
 • Rediger: Sett ønsket tidspunkt for hver dag hele uken og når du ønsker «away», «home» og «sleep» temperatur. Sett ønsket temperatur for hver «modus» etter eget ønske.
 • Hjemme – Sett ønsket komfort temperatur når du er hjemme.
 • Borte – Sett tidspunkt og temperatur for redusert temperatur på dagtid.
 • Sove – Sett tidspunkt og temperatur for redusert temperatur på natten.
 • PS: En smartplugg som installeres som en termostat bruker standard ukeplan for å styre varme.
 • En smartplugg i av/på-modus settes opp med egen ukeplan – se neste bilde.
Wi-Fi

Strømforbruk

 • Strømforbruk – Viser grafer og detaljer via “Rom” visning og eller via “Oversikt” og Hus.
 • Legg inn ovnens watteffekt for riktig beregning av forbruk.
 • Visuell oversikt over strømforbruk per dag, uke og måned.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på info@adax.no eller på tlf.nr: +47 33 77 17 50 (mandag til fredag 9:00-15:00) om du skulle ha ytterligere spørsmål.