Code of Conduct

Her kan du laste ned vår Code of Conduct.

Dette er et sett med etiske retningslinjer som skal følges av alle ansatte i vår bedrift.

De forplikter oss til å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i tråd med lover og regler.

Code of Conduct