Plassering av ovn i våtrom

Når du skal installere varmeovner i bad- og våtrom, er det noen regler du må forholde deg til.  Under finner du en enkel oversikt over hva du må tenke på, før du installerer varmeovner i våtrom.

Tetthetsgrad

IP-grader (Ingress Protection), eller tetthetsgrad, er det som viser armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer. Sertifiseringsgraden har et fast format: IPXX, hvor de to XX-ene byttes ut med to tall, som for eksempel IP20 og IP24.

Ved eksempelvis IP24 er det to tall vi må forholde oss til: 2 og 4.

Det første tallet betegner motstandsdyktigheten for faste fremmedlegemer (støv, fluer o.l), mens det andre tallet betegner motstandsdyktigheten mot vann.

Våtrommets tre ulike soner

Våtrom deles inn i tre ulike soner, basert på nærhet til fukt og vann. Dette stiller igjen ulike krav til ovnene som skal plasseres i de ulike sonene. Tetthetsgrad eller IP for de ulike sonene finner du under.

Plassering av ovn i våtrom

Foto: Bad.no

Sone 0

Den innvendige delen av badekar eller dusj.

Sone 1

Fra det øverste nivået av område 0, til 225 cm over gulvnivå. Har du f.eks. et badekar, regnes sone 1 fra kanten av badekaret.

Sone 2

60 cm ut fra sone 0 og 1, altså både på gulvflate og oppover på veggen. 225 cm høyde.

Sone 3

240 cm ut fra sone 0 og 1, altså både på gulvflate og oppover på veggen. 225 cm høyde.

  • Område 0:         Minimum IP X7
  • Område 1/2:     Minimum IP X4
  • Område 3:         Minimum IP X10

De fleste av våre ovner er IP24 godkjente og kan monteres i sone 2 og utover. Husk at ovnen må ha en fast tilkobling og at den skal monteres av en godkjent installatør i alle våtrom/bad.