Siste nytt

Adax – Bærekraft & Miljø

Til krig mot bruk og kast

Vår overordnede visjon er å skape produkter med lang levetid. Det innebærer gode løsninger til fornyelse og gjenbruk, men også et tidløst design som tåler stilskifter. Vi tilbyr også 5 års garanti på alle egenproduserte varer.
Bærekraft

 

 

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Bærekraftsmålene er verdens felles visjon, arbeidsplan og gjensidige forpliktelse for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. For å nå målene kreves det at myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn samarbeider.

I Adax tar vi ansvaret vårt på største alvor – av de totalt 17 målene, er dette de vi effektivt kan bidra til:

 

Adax bærekraft og miljø           Adax bærekraft og miljø            Adax bærekraft og miljø

 


 

“Vi sponser skoler, utdannings- og opplærings- program som STEAM- prosjektet i Litauen.”

STEAM- prosjekt

 

Adax har tydelige krav til sine leverandører for bærekraftig og rettferdig produksjon.

Vi har godkjenningen SA8000  – en internasjonal standard for etiske retningslinjer med blant annet fokus på ansettelsesforhold, barnearbeid, avstraffelse og annen arbeidsrelatert diskriminering. Vi er også ISO-godkjent – den internasjonale organisasjonen for standardisering av kvalitets-, HMS- og miljøstyring.

Adax bidrar til lokal verdiskapning med arbeidsplasser, og støtter lokalmiljøer med sosiale aktiviteter og støtte til idrett. Vi sponser også skoler, utdannings- og opplæringsprogram som STEAM-prosjektet i Litauen.

Adax investerer i Europa. Vi jobber stadig med produktutvikling, og planlegger nye produksjonsfasiliteter i Litauen som vil bidra til ytterligere verdiskapning for både enkeltmennesker og lokalsamfunnet i områdene vi er tilknyttet.


 

“Vi er opptatt av å lage produkter som er kompatible med fremtiden.”

Kvalitet fremtid

Fordi god kvalitet sikrer lenger levetid, har Adax høy fokus på kvalitet og er opptatt av å lage produkter som er kompatible med fremtiden.

 

WiFi-produktene våre har utskiftbare termostater som gjør det mulig å oppdatere elektroniske komponenter/programvare, eller erstatte hele termostaten. Dermed kan produktet fornyes uten å måtte byttes ut. På den måten reduserer vi forbruk, gir mulighet for en mer bærekraftig livsstil, og kan bidra positivt til en mer sirkulær økonomi.

Med WiFi-ovner som er kompatible med Apple og Android, og kan styres gjennom ulike integrasjoner som Google Home, Amazon Alexa m.fl. (i tillegg til vår egen Adax app) sikrer vi at produktene kan brukes uavhengig av strømleverandør, telefon eller systemer i hjemmet. Vi har allerede en stor mengde integrasjoner og søker stadig flere.


 

“Vi fjerner isopor og plast i emballasjen. Adax sin visjon er at all emballasje skal være miljøvennlig og resirkulerbar.”

Miljøvennlig og resirkulerbar

Produksjonen vår drives på 100% fornybar elektrisitet i en kombinasjon av vannkraft, vind- og solenergi. Lakkeringsutstyret vårt drives av gass.

Sammen med leverandøren vår Ignitis, fornyer vi skogsområdet tilsvarende den mengden CO2 som slippes ut. Overskuddsvarmen fra lakkeringsanleggene bruker vi til oppvarming av lokalene våre.

Et annet tiltak for å senke energi-forbruket, har vært å investere i lavtemperaturlakkering. Dette senker temperaturen fra 200 til 160 grader.

Alle nye produkter leveres uten plast og isopor i emballasjen.

All emballasje fra Adax er miljøvennlig og resirkulerbar, godkjent etter strenge krav fra FSC (Forrest Stewardship Council). Dette sikrer at vi ikke bidrar til avskoging eller skade på dyreliv. Adax produserer varer med høy kvalitet, og lang garanti. Utskiftbar elektronikk bidrar til lengre levetid og sirkulær økonomi.